Monday, 11 June 2012

Tes Menentukan Berat Volume Tanah

Lihat gambar ukuran penuh

1.       Tujuan
               Test ini adalah untuk menentukan berat volume tanah (). Yang dimaksud dengan berat volume tanah adalah perbandingan antara berat tanah dengan volume tanah.

2.       Peralatan Yang Digunakan :
1.       Gelas kaca dengan diameter 5,50 – 6,50 cm dan dengan ketinggian kira-kira 3,0 – 4,0 cm.
2.       Kaca datar yang mempunyai tiga paku.
3.       Air raksa.
4.       Mangkok peluberan.
5.       Pisau.
6.       Timbangan dengan ketelitian 0,1 gram.

3.       Urutan Pelaksanaan Test :
1.       Mengeluarkan contoh tanah yang akan ditest dalam tabung Shelby secara perlahan-lahan sehingga keadaan tanahnya tidak berubah (sample undistrubed).
2.       Dengan menggunakan pisau, memotong contoh tanah yang telah disiapkan pada langkah no 1 secara perlahan-lahan dan sedikit demi sedikit hingga didapat bentuk persegi dengan ukuran kira-kira 2 x 2 x 2 cm3 .
3.       Menentukan berat cawan, (W1); juga mencatat dari nomor cawan yang bersangkutan.
4.       Meletakkan tanah yang telah disiapkan pada langkah no 2 didalam cawan, kemudian menimbang berat cawan + tanah, (W2).
5.       Menentukan berat mangkok peluberan, (W3).
6.       Menentukan volume tanah yang telah disiapkan pada langkah no 2 dengan menggunakan air raksa, gelas kaca dan kaca datar yang memepunyai tiga paku. Caranya adalah mengisi gelas kaca dengan air raksa hingga penuh (gelas kaca harus diletakkan didalam mangkok peluberan). Dengan menggunakan kaca datar yang mempunyai tiga paku, meratakan permukaan air raksa didalam gelasa kaca (kelebihan aiar raksa yang tumpah ditampung dalam mangkok peluberan); membersihkan kelebihan air raksa yang tertumpah kedalam mangkok peluberan. Memasukkan tanah yang telah disiapkan pada langkah no 2 kedalam gelas kaca yang telah berusi air raksa (tanah tessebut akan menampung diatas air raksa). Dengan menggunakan kaca datar yang mempunyai tiga paku, tekan tanah yang berbentuk kubus tersebut masuk kedalam air raksa secara perlahan-lahan sampai tanah tesebut masuk kedalam air raksa secara perlahan-lahan sampai tanah tersebut benar-benar temdam didalam air raksa. Kelebhan air raka yang keluar dari gelas kaca yang akan ditampung didalam mangkok peluberan. Timbang air raksa yang ditampung didalam mangkok peluberan (W4) untuk dipakai ddalam menentukan volume tanah basah yang test.


Materi Lain                                                                                                                                                                                              
ILMU GEMPA BUMI DAN DAMPAK YANG DITIMBULKANNYA
http://sipilfull.blogspot.com/2012/05/ilmu-gempa-bumi-dan-dampaknya.html

0 comments:

Post a Comment